4 effektiva metoder för att ta bort hagelbuckar på bilens kaross

Att ta bort bucklor efter hagel är ett helt lösligt problem för varje bilägare vars bil har utsatts för detta atmosfäriska fenomen. För detta kan en av fyra metoder för färgfri kroppsreparation användas. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar, liksom komplexiteten i deras implementering. Dessutom använder de olika verktyg som bör vara tillgängliga från mästarna. Vi kommer att diskutera dessa reparationsmetoder i detalj nedan.

Innehåll

 • Befintliga metoder
 • Spakmetod
 • Lim- och vakuummetoder
 • Termisk metod

Ta bort bucklor efter hagel med egna händer

Befintliga metoder för att ta bort hagelbockar

Förfarandet för att ta bort bucklor utan målning skiljer sig i grunden från en kroppsreparation med restaurering av lack. I själva verket, i fallet med den senare, demonteras bilkarosseriet delvis, vilket kräver betydande tid och ansträngning. Processen med att ta bort bucklor sker direkt på kroppen utan att behöva demontera dess enskilda delar. För närvarande använder specialister fyra huvudmetoder:

 • spak;
 • lim;
 • Vakuum;
 • termisk.

Samtliga avser de så kallade PDR-metoderna, det vill säga metoder för borttagning av lacker (Paintless Dent Removal - eng.). Låt oss analysera var och en av dem separat:

 • Spakmetoden är den mest populära i verkstaden, eftersom den innebär användning av speciella spakar. Det kan ibland vara svårt att utföra reparationer eftersom det inte finns något sätt att placera spakarna direkt under de drabbade områdena i maskinhuset. Dessutom, ofta, för att komma till enskilda ytor på kroppen, är det nödvändigt att demontera inredningselementen eller tekniska mekanismer.
 • Limmetoden utförs med specialverktyg som bokstavligen drar tillbaka den bucklade ytan. För att göra detta limmas speciella lock på det skadade området, som därefter dras uppåt, och de drar i sin tur kroppsytan bakom sig.
 • Vakuummetod . Denna metod liknar limmetoden. Dess enda skillnad är att vakuum sugkoppar används istället för limmade lock.
 • Den termiska metoden för att ta bort bucklor efter hagel utan målning baseras på plötslig uppvärmning av den skadade ytan, följt av abrupt kylning. Som ett resultat av detta tillvägagångssätt deformeras kroppen och får sin ursprungliga form. De värms vanligtvis upp med en hårtork i byggnaden och kyls med tryckluft.
Spänn inte för hårt med reparationen efter deformation av höljets yta, eftersom metallen tenderar att komma ihåg den nya formen. Ju mer tid som går, desto svårare blir det att korrigera situationen. Dessutom, vid deformation, finns det en risk för skador på lacken. Om det inte återställs finns risk för korrosion.

Spakmetod för att ta bort bucklor

Spakmetod för att ta bort bucklor

Hakar för avlägsnande av hål

Denna metod är vanligast på bensinstationer. Det fungerar bäst på stora ytor bort från förstyvningar . För att utföra proceduren används specialverktyg - långa spakar, med ena änden som de riktar in på bucklorna från insidan.

Om en bucke har bildats på en plats där det finns en förstyvningsförstärkning på insidan, finns det ett alternativ när tätningsmedlet som armeringen är fäst på värms upp med hjälp av en hårtork för konstruktion, varefter den fälls tillbaka, ger åtkomst från insidan till den skadade ytan. Vidare är proceduren liknande.

Ofta är det nödvändigt att polera lacken efter räkning av bucklor. Du kan läsa hur du gör det i tilläggsmaterialet.

Hela uppsättningar spakar för borttagning av bulor är nu kommersiellt tillgängliga. De kan inkludera från 10 till 40 (och ibland fler) olika krokar och spakar, med vilka du kan ta bort de flesta bucklorna på karossens yta. För att vara rättvis bör det dock noteras att en privat bilägare inte behöver sådana uppsättningar. När allt kommer omkring kostar de mycket pengar, och de kommer att behöva användas, mildt sagt, sällan. Därför är de mer lämpliga för professionella servicestationer.

Men om du har en sådan hävstång kan du försöka slutföra reparationsproceduren själv. Processen beror på den specifika situationen och graden av skada, men i genomsnitt används följande algoritm:

 1. Tvätta kroppens yta noggrant för att bättre se skadorna på lacken (om någon), liksom djupet på bulken. Korrigeringspanel

  Korrigeringspanel för att ta bort bucklor

 2. För reparationsarbete, förutom själva verktyget, är det tillrådligt att använda en speciell panel med gula och svarta alternerande ränder. Tack vare det blir det lättare för dig att hitta de minsta bucklorna. Och under deformationsprocessen vet du till vilken nivå du ska pressa ut den skadade metallen i maskinkroppen (se figur).
 3. Om det är nödvändigt är det nödvändigt att demontera inredningselementen som stör arbetet (oftast är detta takpanelen samt förstyvningar på huven eller bagageluckan).
 4. Därefter bör du välja en krok av önskad storlek och form och se till att hitta ett pålitligt stöd för spaken. I denna egenskap kan du använda enskilda delar av karossen eller improviserade verktyg som finns i garaget. Se till att inte skada andra delar av maskinhuset, arbeta försiktigt!
 5. Väskans metall är vanligtvis mjuk, så när man väljer en betydande spak är det inte svårt att ta bort bucklor. Du behöver bara sätta in spaken, vilket är problematiskt i vissa situationer.
 6. Om du använder en gulsvart korrigeringspanel blir det lätt för dig att uppskatta till vilken nivå bucken måste pressas ut genom sin reflektion på kroppens lackerade yta. Om du inte har en panel placerar du ett föremål med en plan yta på bulken för att hjälpa dig att hitta samma landmärken.
 7. Vid slutet av arbetet med en bulka, gå vidare till nästa. Använd en annan krokstorlek om det behövs.
Se till att kontrollera lackens skick på platsen för skador. Bygg om det vid behov för att förhindra rost. Du kan se hur du gör det i nästa video.

Innan du utför de beskrivna procedurerna själv kommer det att vara användbart för dig att träna på några gamla kroppsdelar. Processen är enkel men kräver viss skicklighet.

Avlägsnande av bucklor från hagel med lim- och vakuummetoder

Det bör omedelbart noteras att dessa metoder endast kan användas om lackens integritet inte kränks på deformationsplatsen . Om det finns marker eller repor måste du bli av med dem. Du kan läsa hur du gör det i en separat artikel på vår webbplats. Faktum är att verktygen som beskrivs nedan har en stark mekanisk effekt på ytan, vilket kan orsaka delaminering av lacken.

För att ta bort bucklor från hagel med egna händer med limmetoden behöver du följande verktyg:

Bockborttagare

Dent Removal Kit

 • minilifter (även kallad omvänd hammare);
 • limsvampar (lock) med olika diametrar;
 • lim;
 • lim värmepistol;
 • vätska för att avlägsna limrester;
 • hammare;
 • trubbig teflonkärna.
Professionella miniliftar som är konstruerade för att dra bucklor upp till 2 cm i diameter är dyra. Men idag på marknaden finns det enklare och billigare mönster, som är en klämma med sugkoppar, som funktionellt kan användas istället för minilifters. Priset på sådana enheter är mycket lägre. Ett exempel är uppsättningen Dent Remover.

Kroppsreparation

Tips om hur du korrekt utför bilkarosserier med egna händer. TOPP 10 vanliga misstag vid kroppsreparation.

Fler detaljer

Reparation av bucklor utan målning. Utbildningsfilm

Finns det en liten bucklan på karossen? Titta på en instruktionsvideo som visar hur du försiktigt kan korrigera deformationen med hjälp av sugkopparna utan ytterligare målning

Fler detaljer

Teknik för att reparera bucklor utan att måla

En av PDR-teknikerna är användningen av "svampar". Genom att limma små sugkoppar med ett hårt centrum men mjuka kanter kan du snabbt dra ut en bucklan utan att måla. Guiden visar och berättar med en visuell demonstration

Fler detaljer

Borttagning av hagelbockar med limmetoden utförs enligt följande algoritm:

Självhäftande metod för att ta bort bucklor

Självhäftande metod för att ta bort bucklor

 1. Först måste kroppen tvättas och det skadade området måste avfettas. Detta kan göras på olika sätt - alkohol eller sprit ( använd inte lösningsmedel för avfettning, eftersom de kan skada lacken ).
 2. Lim appliceras på kolven med önskad diameter, varefter den installeras i mitten av urtaget på kroppen. Låt stå i ca 10 minuter så att limet torkar.
 3. Därefter måste du ta en minilifter eller klämma och placera kolvens andra kant i spåret. Först måste du dra åt den övre skruven för att utesluta dess fria rörlighet.
 4. Därefter börjar de klämma fast enhetens handtag. Således finns det en jämn inriktning av ytan på det skadade området av kroppen.
 5. När arbetet är slutfört lossar kolven och resten av limet avlägsnas med den befintliga vätskan.
Självhäftande metod för att ta bort bucklor

Ta bort bucklor med limmetoden

Efter att ha utfört de ovan beskrivna procedurerna förblir som regel en utbuktning med en fördjupning i mitten. Du måste också bli av med den - med en fluorplast eller teflonkärna med en trubbig spets genom att försiktigt knacka på utbuktningens kanter. Efter det kommer utbuktningen att försvinna och istället kommer en bucke med en mindre diameter. För att ta bort den måste du följa stegen som beskrivs i punkterna 1-5 i föregående lista, dock med en kolv med mindre diameter . I vissa fall måste proceduren utföras tre eller flera gånger i rad för att helt eliminera defekten på maskinkroppen.

Professionella kit har ett stort antal kepsar i olika diametrar, tack vare vilka hantverkarna avlägsnar eventuella bucklor. De flesta billiga uppsättningar är begränsade till två eller tre kolvar, vilket inte gör det möjligt att bli av med bucklor med liten diameter.

Att arbeta med vakuummetoden liknar generellt sett metoden som beskrivs ovan. Arbetssekvensen kommer att vara som följer:

Metod för borttagning av dammsugare

Använd en sugkopp för att ta bort bucklor på kroppen

 1. Tvätta karossens yta och ta bort allt skräp och små partiklar från de platser där bucklan är belägen.
 2. Placera sugkoppen på bocken som ska repareras.
 3. Lås sugkoppen på plats (vissa modeller har speciella enheter som gör att du kan flytta sugkoppen över kroppsytan).
 4. Evakuera all luft mellan sugkoppen och kroppen, vilket säkerställer en hög vakuumnivå.
 5. När du har fäst sugkoppen på plats drar du i den. Beroende på den specifika modellen kan du dra i sugkroppen direkt eller rotera ett speciellt gängat handtag.
 6. Sugkoppen rör sig och drar med sig ytan på maskinkroppen.

Vakuummetoden för att ta bort bucklor från hagel är den mest skonsamma mot lacken på bilen . Därför, om lacken på din bil inte är av bästa kvalitet eller har använts under lång tid, kommer vakuummetoden att passa dig bättre än andra.

Termisk metod för att ta bort bucklor efter hagel

Justeringsprocessen innebär i detta fall att värma det skadade området på kroppen till en hög temperatur, följt av kylning, för vilket speciella medel används. Det bör omedelbart noteras att exponering för höga temperaturer har en skadlig effekt på kroppens lack. Efter att ha återvänt sin geometri är det därför nödvändigt att måla om det behandlade området på nytt.

En kraftfull hårtork används ofta för att värma metallen. Och för kylning - flödet av kall luft från kompressorn.

När du utför proceduren själv, kom ihåg de personliga försiktighetsåtgärderna samt att brandskyddsregler följs.

Metoden för termisk reparation är ineffektiv för mycket stora och små men djupa skador. Med den kan du bara bli av med medelstora bucklor som har ett litet djup. Dessutom kan användningen av en sådan metod inte alltid leda till de önskade resultaten . Faktum är att allt beror på tjockleken och kvaliteten på den metall som karossen är tillverkad av. Om det är tillräckligt tjockt, även om du värmer det till en betydande temperatur, kommer du inte att uppnå ett tillfredsställande resultat. Därför används den termiska metoden för att ta bort bucklor från hagel sällan.

Resultat

Det första som ägaren av en bil som har skadats av hagel bör komma ihåg är att det är nödvändigt att utföra reparationsarbete så snabbt som möjligt . Metal har ett "minne", på grund av vilket deformation efter lång tid kommer att accepteras permanent och det kommer att vara svårt att återgå till sitt ursprungliga utseende.

De mest praktiska sätten att ta bort bucklor med egna händer är lim och vakuum. För att slutföra dem måste du dock köpa de verktyg och material som beskrivs ovan. Dessutom har billiga kit för borttagning av bulor 2-3 kolvar, vilket ibland inte räcker för att reparera skador med liten diameter. Och den mest effektiva metoden är hävstång . Vi rekommenderar dock inte att du gör det själv utan rätt skicklighet, det är bättre att söka hjälp på en servicestation.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found