Bilmotor. Beståndsdelarna, driftsprincipen och anordningen för bilmotorn

Din bil "knackade", och du öppnar inte huven så länge som möjligt för att inte kollidera med denna hög med järn, där du inte förstår någonting? Eller kanske du sätter på radion högre eller bara stänger av motorn och hoppas att detta ljud kommer att försvinna när du startar den nästa dag? Hur som helst, om bilens motor är ett stort mysterium för dig, läs vidare! Ta reda på hur det fungerar och vad som kan orsaka det där kusliga knackningen och pratningen!

Infographic: bilmotor

Motorn har flera cylindrar ordnade på ett av tre sätt:

 • Motsatt;
 • V-formad;
 • I en rad.

Det finns också roterande motorer, vars princip är identisk, men enheten är något annorlunda. I deras cylinder finns en triangulär rotor (kolv) som komprimerar bränsle- och luftblandningen.

Drift av motorkomponenter

Att tända bensin i ett litet trångt utrymme skapar tillräckligt med energi för att kasta en potatis 150 meter! Och om en sådan explosion inträffar 200 gånger per minut , finns det tillräckligt med energi för att flytta bilen. Förbränningsprocessen sker i fyra steg:

 1. Inlopp. Kolven liknar en kanonkula, bara den flyger inte ut ur kanonen. I början av cykeln är den längst upp i cylindern och börjar röra sig nedåt. Just nu öppnas inloppsventilen som tillför luft och bränsle till cylindern.
 2. Kompression. Vevaxeln får kolven att röra sig upp igen och komprimera bränsle / luftblandningen.
 3. Arbetsslag. När kolven når det övre läget tänder tändstiftet bränslet med en gnista. Detta orsakar en explosion och får kolven att röra sig nedåt igen.
 4. Släpp. När kolven når bottenläget öppnas avgasventilen. Den leder avgaserna till avgasröret.

Bilmotorelement

 • Luftfiltret rengör luften som kommer in i cylindrarna för bättre förbränning.
 • Luftkylsystemet hindrar motorn från att värmas upp genom att cirkulera vatten runt cylindrarna och genom kylaren.
 • Bränslesystemet hämtar bränsle från bensintanken och blandar det med luft med hjälp av förgasaren. Blandningen kommer sedan in i cylindrarna. För normal drift, särskilt på vintern, kräver det ett omfattande underhåll. Därför är det användbart att lära sig om frekvensen och proceduren för service av bränslesystemet från den här videon.
 • Kamaxeln gör att ventilerna kan öppnas och stängas. Dess rotationshastighet är lika med 1/2 av vevaxelns rotationshastighet.
 • Kamremmen ansluter vevaxeln till kamaxeln och säkerställer att ventiler och kolvar är synkroniserade.
 • Kolvringar är installerade på kolven för att förhindra bränsleläckage från förbränningsluft och oljeförbrukning.
 • Smörjsystemet levererar olja till alla nödvändiga motorkomponenter för att minska friktionen.
 • Oljepumpen passar ihop vevaxeln och levererar olja från oljetråget.
 • Utsläppskontrollsystemet använder en dator och sensorer för att reglera katalysatorn som bränner oanvänt bränsle i avgasblandningen.
 • Ett bilbatteri ger den elektriska ström som behövs för att starta motorn. Den laddas av generatorn.
 • Topplocket är ansluten till cylinderblocket. För att öka tätheten under förbränningen är en packning placerad mellan blocket och huvudet.
 • Tändsystemet skapar en elektrisk urladdning genom tändfördelaren, som sedan skickar en gnista genom ledningarna till tändstiftet. Varje cylinder har sin egen tråd, laddningen tillförs ljusen i tur och ordning.
 • Avgassystemet avlägsnar avgaserna genom avgasgrenröret och avgasröret. Det traditionellt höga avgaserljudet mjukas upp av ljuddämparen.

Om din bilmotor inte startar finns det tre mest troliga skäl:

 1. Dålig bränsleblandning. Bränslet slutar bara luft in i motorn. Luftintaget är igensatt. För mycket eller lite bränsle levereras. Bränslet innehåller föroreningar (t.ex. vatten) som förhindrar att det antänds.
 2. Dålig kompression. Kolvringar är slitna (orsakar luftläckage). Läckande ventiler orsakar läckage under kompression. Vevhusets spår på grund av packningsslitage.
 3. Dålig gnista. Slitna tändstift eller ledningar till tändstift. Trasig eller förlorad tråd. Tändningen är felaktigt inställd, dvs. gnistan är för tidigt eller för sent.