Kategori: Styrning

15 bästa servostyrningsvätskor

15 bästa servostyrningsvätskor

Alla servostyrningsvätskor skiljer sig från varandra, inte bara i färg utan också i deras egenskaper: oljekomposition, densitet, viskositet, mekaniska egenskaper och andra hydrauliska parametrar. Därför, om du är orolig för den långa och stabila driften av en hydraulisk servostyrning i en bil, måste du följa driftsreglerna, ändra uppslamningen i servostyrningen i tid och fylla den med den bästa högkvalitativa vätskan. För drift av s
Varför bankar styrstället?

Varför bankar styrstället?

Ett knack på styrstången kommer att göra alla förare nervösa, eftersom detta inte bara kan slå plånboken, utan bokstavligen slå - att köra med en eventuellt felaktig ratt är inte det säkraste. Därför måste du ta reda på varför styrstället knackar. Det är nödvändigt att förstå exakt vad styrstället knackar på. Knackningen är vanligtv
Knacka när du vrider på ratten

Knacka när du vrider på ratten

Ett knack när du vrider på ratten indikerar ett problem med fordonets styrsystem. Orsakerna till knackning kan vara störningar vid den konstanta hastighetsförbindelsen (CV-fogen), kulleden, förslitning av styrspetsen och / eller stödlagret, stabilisatorfjäder och andra störningar. I vilket fall som helst när ett knack hörs när du vrider på ratten är det nödvändigt att utföra diagnostik så snart som möjligt, eftersom störningar i styrsystemet inte bara förvärras över tiden utan också kan leda till nödsituationer när bilen rör sig , upp till en olycka. Orsaker till knackning:
Servostyrning surrar

Servostyrning surrar

Situationer beaktade Orsaker till brummen Varför surrar servostyrningen på en förkylning Anledningarna till att bromsningen av servostyrningen är varm Varför surrar servostyrningen i extrema lägen Orsaker till brummandet av servostyrningen efter byte Tips för manövrering av servostyrningen Vad ska jag göra om servostyrningen surrar ? Denna fr
Vilken typ av olja ska du fylla i servostyrningen

Vilken typ av olja ska du fylla i servostyrningen

Vilken typ av olja ska man fylla i servostyrningen? Denna fråga är intressant för bilägare i olika fall (när man byter vätska, när man köper en bil, före den kalla årstiden och så vidare). Japanska tillverkare tillåter att automatväxellådor (ATF) hälls i servostyrningssystemet. Och de europeiska indikerar att det är nödvändigt att hälla specialvätskor (PSF). Utåt skiljer de sig
Styrväxelfett

Styrväxelfett

Styrväxelfettet är nödvändigt för att säkerställa att enheten fungerar normalt och förlänger dess livslängd. Fettet används för alla tre typer av styrställ - utan servostyrning, med hydraulisk servostyrning (GUR) och elektrisk servostyrning (EUR). För att smörja styrmekanismen använder de vanligtvis litiumfetter i plast, med början med den vanliga "Litol" och slutar med dyrare, speciella smörjmedel. Innehåll: Tec
GUR-pumpreparation

GUR-pumpreparation

Jag berättar hur jag reparerade servostyrningspumpen. Men först, lite bakgrund. Ratten på en kall bil på sommaren och vintern fungerar felfritt. Men så snart bilen värms upp, speciellt på sommaren, blir ratten på XX väldigt tät, som om servostyrningen inte finns där. På vintern manifesterar sig problemet inte så mycket, men det är fortfarande närvarande. Om du sätter d
Kännetecken för Dextron 2 och 3 - vilka är skillnaderna

Kännetecken för Dextron 2 och 3 - vilka är skillnaderna

Skillnaderna mellan Dexron 2 och 3 vätskor , som används i servostyrning och för automatiska växellådor, är i deras flytbarhet, typen av basolja och temperaturegenskaper. Generellt sett kan vi säga att "Dextron 2" är en äldre produkt tillverkad av General Motors, och följaktligen är "Dextron 3" en nyare. Du kan doc
Vad är en känga?

Vad är en känga?

De relaterade delarna av bilen behöver skydd. Närvaron av smörjmedel vid interaktionspunkterna (noder) innebär att man använder speciella skydd som förhindrar läckage och intrång av främmande partiklar (damm, smuts, vatten etc.). Detta är svaret på frågan "vad är en bilbagage?" - skyddande gummihölje . Från den här
Fel på servostyrningen

Fel på servostyrningen

Fel på servostyrning leder inte bara till en försämrad körkomfort utan påverkar också säkerheten för att köra bil på vägen direkt. Så typiska störningar i servostyrningen är läckande oljetätningar i dess hydraulsystem, otillräcklig vätskenivå eller dess alltför tidiga byte, otillräcklig spänning i drivremmen, delvis fel på drivpumpen och några andra. I många fall är servost
Smörjmedel för kulförband och spetsar

Smörjmedel för kulförband och spetsar

Som smörjmedel för kulförband och styrändar används oftast litiumbaserade smörjmedel, eftersom de är billigast och dess funktion är tillräckligt för normala driftsförhållanden (vid temperaturer från -40 ° C till + 90 ° C). Och de viktigaste kraven för utstryk för dessa noder är viskositet - NLGI 2, vattentålighet och temperaturmotstånd. De mest populära oc
Styrstången fungerar inte

Styrstången fungerar inte

Fel på bilens styrställ kan inte bara orsaka obehag i körningen utan också orsaka allvarligare skador och till och med leda till en olycka. Symtom på ett funktionsfel är: en ökning av den mekaniska ansträngningen när du vrider på ratten, summan av servostyrningspumpen, läckage av servostyrningsvätska, knackar vid körning på ojämna vägar, rost på kuggstången. Innehåll: Bro
Servostyrning pumpar

Servostyrning pumpar

Servostyrningsschema Avluftning av servostyrningen och dess system utförs vid byte av arbetsvätska, luftning, vilket kan vara ett resultat av fel eller reparationsarbete. Luft som fångats inuti minskar inte bara servostyrningens effektivitet utan kan också orsaka allvarliga skador, i synnerhet fel på servostyrningspumpen. Därf
Hur man tar isär styrstången

Hur man tar isär styrstången

Tack vare styrstället vrids bilens hjul, så om det är "sjuk" kan körning inte bara vara svårt utan också farligt. Därför rekommenderas det att ta isär styrstången och eliminera felet vid de första symptomen på ett rackfel. Även om skenanordningen, oavsett bilens märke, skiljer sig något, måste du ändå läsa igenom reparationshandboken för din bil innan du tar isär styrstången och förstå detaljerna i detalj. Tecken på ett defekt s
Slå på ratten

Slå på ratten

Rattslag är en av de mest irriterande och obehagliga faktorerna när man kör bil. Dessutom kan hon inte bara göra någon förare upprörd, men även i vissa fall blir misshandlingen på ratten orsaken till en nödsituation. Det finns två typer av vibrationer på ratten : Vibrationer i hastighet; Vibrationer vid bromsning. Ursprung