Kategori: Bränslesystem

Rengöringsmedel för injektorer

Rengöringsmedel för injektorer

Frågan om hur man spolar injektorerna oroar ofta både ägare av bilar med bensin- och dieselmotorer. Under drift är de faktiskt naturligt förorenade. För närvarande finns det populära sätt att rengöra munstycken från kolavlagringar - Lavr (Laurel) ML 101 Injection System Purge, Wynn's Injection System Purge, Liqui Moly Fuel System Intensive Cleaner och några andra. Dessutom fi
Hur man kontrollerar adsorberaren

Hur man kontrollerar adsorberaren

Många bilägare kan vara intresserade av frågan om hur man kontrollerar adsorberaren och dess spolventil när diagnosen visade att den var felaktig (ett absorbatorfel dök upp). Det är fullt möjligt att ställa en sådan diagnos under garage, men för detta kommer det att vara nödvändigt att demontera antingen adsorbatorn helt eller bara dess ventil. Och för att
Bensintillsatser

Bensintillsatser

Det finns fyra typer av tillsatser för bensin - rengöringsmedel (de rengör injektorn och bilens bränslesystem), absorberande (avlägsnar fukt från bränslet), oktankorrigatorer (ökar oktantalet) och universal (som regel kombinerar de egenskaperna för alla listade tillsatser). Som praxis visar ger deras användning inte alltid det önskade resultatet, och ibland tvärtom, tillsatser skadar motorn och / eller bränslesystemet. Detta beror
Rengöringsvätska för förgasare

Rengöringsvätska för förgasare

Rengöringsvätska för förgasare används inte bara för det avsedda ändamålet. Den kan också användas för att rengöra komponenter som en injektor, spjäll, massflödesgivare och andra motorelement. I det här materialet kommer vi dock inte att dröja kvar i denna fråga i detalj utan bara försöka ge dig information om vilka medel som är bättre att rengöra förgasaren direkt. Som ett resultat av a
Kontroll av bränslepump

Kontroll av bränslepump

Kontrollera innehåll: Steg för inspektion av en elektrisk bränslepump• Säkringens integritet• Mätning av spänning och relä• Pumpmotorns prestanda• Vilket tryck pumpar pumpen• Kontrollera ventilkontroll Mekanisk BN-kontroll Orsakerna till att bensinpumpar fungerar inte är alltid desamma, och själva enheterna kan vara elektriska och mekaniska. Diagnostiken för p
Hög bränsleförbrukning

Hög bränsleförbrukning

Många bilägare är intresserade av frågan i samband med hög bränsleförbrukning. Det finns skäl till bränsleförbrukning, en del av dem begås av personen själv, ja, och vissa manifesteras i samband med fel på enhetens komponenter. Anledningarna till den ökade bränsleförbrukningen kan delas in i två grupper. I det första lig
Hur man sköljer munstyckena med egna händer

Hur man sköljer munstyckena med egna händer

Injektorerna till både insprutnings- och dieselmotorer täpps över tiden. Detta beror på att det finns små föroreningar i bränslet som filtret inte kan lämna på sin kropp (och ännu mer om det är gammalt och / eller av dålig kvalitet). Det finns munstycksrengöringsmedel som finns i handeln, men många är dyra och har tveksamma resultat. Därför har bil
Bränsletrycksregulator fungerar inte

Bränsletrycksregulator fungerar inte

Fel på bränsletrycksregulatorn leder till att motorn startar med svårighet, har "flytande" tomgång, bilen tappar sina dynamiska egenskaper, ibland läcker bränsle från bränsleslangarna. Som regel är en bränsletrycksregulator (förkortad RDT) installerad på bränsleskenan och är en vakuumventil. I vissa bilmo
Hur man kontrollerar bränslenivåsensorn

Hur man kontrollerar bränslenivåsensorn

När bränslesensorn inte fungerar kan föraren inte beräkna hur mycket av bränslet i tanken som räcker för honom. Plus pilen som visar den tomma tanken är verkligen oroväckande. Beroende på typen av bränslenivåsensor (FLS) kan de vanligaste orsakerna vara nötning av resistiva element, skador på flottören på manöverspaken eller problem med ledningar. Det finns dock a
Hur man kontrollerar injektorns munstycke

Hur man kontrollerar injektorns munstycke

Frågan om hur man kontrollerar injektorerna kan regelbundet uppstå från både ägare av injektionsbilar och bilar med dieselmotor. Specialister använder olika metoder och verktyg för att diagnostisera injektorer. I de flesta fall kan den enklaste injektorkontrollen göras för hand. Hur du kontrollerar driften av injektorerna , vad du behöver göra för detta och vilka verktyg du behöver ytterligare kommer du att lära dig. Vad vi komme
Injektorns prestanda

Injektorns prestanda

Ett munstycks prestanda är dess maximala genomströmning i öppet tillstånd (beräknat som tillförsel av maximal bränslemängd per tidsenhet). Mätt i kubik cm per minut ([cm³ / min] eller [cc / min]) eller kan också anges som g / min vid beräkning av motoreffekt. De flesta tillverkare, inklusive Bosch, Siemens, Denso och Delphi, ger amerikanska standardinjektionsstorlekar i pund per timme ([lbs / hr]) i sina kataloger. Omvandlings
Fel på förgasaren

Fel på förgasaren

Förgasarens uppgift är att göra rätt blandning (1 del bensin och 16 delar luft). Med detta förhållande antänds blandningen effektivt och motorn arbetar med maximal effekt. När de första funktionsstörningarna på förgasaren uppträder börjar motorn fungera i ryck, tomgångstopp eller gassträckan ökar. Det kan vara svå
Kontroll av dieselinsprutare

Kontroll av dieselinsprutare

Munstyckena på en dieselmotor, liksom en insprutningsmotor, blir regelbundet smutsiga. Därför undrar många ägare av bilar med en dieselmotor hur man kontrollerar injektorer på en dieselmotor? I regel tillförs inte bränsle i tid vid tilltäppning av cylindrarna, och det finns en ökad bränsleförbrukning, såväl som överhettning och förstöring av kolven. Dessutom kan ven
Bränslepumpen fungerar inte

Bränslepumpen fungerar inte

Störningar i en högtrycksbränslepump på en dieselmotor leder till kraftförlust, en ökning av bränsleförbrukningen, svår start, en ökning av avgasrök och andra. Typiska haverier av en högtrycksbränslepump i en dieselbil inkluderar vattenintrång i kolvparen, ett tryckfall i kolvparet, en kränkning av O-ringarnas integritet, en sensor eller ledningsfel (i dieselmotorer styrs av elektronik). Helst är det n
Vilken fuktborttagare ska man välja

Vilken fuktborttagare ska man välja

Med fuktborttagaren kan du neutralisera de negativa effekterna av vatten, som finns i små mängder i vilken bränsletank som helst. Användningen av detta verktyg är särskilt viktigt på vintern, eftersom det är vid denna tid på året som fukten på tankens inre väggar kondenserar mest. Det finns många olika fuktförskjutare på marknaden för bilkemi. Trots att de ti
Tillsats för dieselinsprutare

Tillsats för dieselinsprutare

Tillsatser för dieselinsprutare gör att de kan rengöras, vilket i sin tur leder till en mer stabil motordrift i alla lägen, en ökning av bilens dynamiska egenskaper och en minskning av bränsleförbrukningen. Munstyckets rengöringsprocess måste utföras regelbundet. Dessutom kan detta göras både med nedmontering och utan. I det andra
Diesel avfrostare

Diesel avfrostare

Avfrostare av bränslelåter dig starta en dieselmotor i en bil även i situationer där dieselbränslet har tjocknat och inte kan pumpas genom bränsleledningen från tanken till motorn. Dessa medel läggs som regel till tanken och bränslefiltret, där de på grund av sin kemiska sammansättning återför flytande dieselbränsle på bara några minuter och därmed låter motorn starta. Dieselavfrostare h
Reparation av dieselinsprutare

Reparation av dieselinsprutare

Förr eller senare står alla inför en betydande ökning av bränsleförbrukningen, en minskning av motoreffekten. Ibland vägrar bilen att flytta och sprutorna kan behöva bytas ut. Det enklaste sättet är att ta injektorerna till en dieseltjänst, men då måste du betala ett visst belopp. Det här är den mest korrekta metoden, men ibland kan en trasig bil inte köra 200 km till närmaste servicestation. Därför är den bä
Spola injektorn med egna händer. Typer av munstycksspolning

Spola injektorn med egna händer. Typer av munstycksspolning

Insprutningsspolning är rengöring av bränsleinsprutare från igensättning och avlagringar som bildas på grund av tunga fraktioner och föroreningar i bränslekompositionen. Så här ska det spolade munstycket se ut. Den mest intensiva ansamlingen av sådan plack inträffar när motorns avstängning sker när munstyckskroppen värms upp av en het motor och kylning med bränsle utförs inte. Och när injektore
DIY Delphi-injektorreparation

DIY Delphi-injektorreparation

Delphi-injektorer har tillräcklig kraft och ekonomi, men har samtidigt en stor nackdel i form av rädsla för smuts eller skräp som kan finnas i bränslesystemet. På en bil kan detta manifestera sig på olika sätt, på vintern är det en dålig start på bilen och vid temperatur över nollan - ett fel vid höga hastigheter, liksom motorutlösning. Alla sådana sy
Allmän information om injektorer

Allmän information om injektorer

Injektorer är ett ställdon som är utformat för att spruta bränsle i bränslesystemets inloppskanal eller i cylindrarna i en förbränningsmotor. Det finns följande typer av dessa enheter - mekaniska, elektromagnetiska, hydrauliska, piezoelektriska. Injektorerna för bensin- och dieselmotorer skiljer sig åt i hur de fungerar. I olika bi
Bosch injektionspump reparation

Bosch injektionspump reparation

2009, våren, under reparationen av bilen, tänkte jag att det skulle vara trevligt att göra injektionspumpen också, eftersom jag har syndat på den länge. Symtomen är dålig start, kall och gråblå rök. Dessutom drack jag vatten på en ford på sommaren, efter det började bilen köra lite sämre, efter ett tag drog en ganska stor klump smuts ut ur bränslefiltret. Det finns fortfa
Bränslepumpskrets: mekanisk, elektrisk

Bränslepumpskrets: mekanisk, elektrisk

Bränslepumpen är en del av fordonets bränslesystem som levererar bränsle till doseringssystemet (förgasare / injektor). Behovet av en sådan del i bränslesystemet uppstår genom den tekniska placeringen av motorn och bensintanken relativt varandra. Bilar är utrustade med en av två typer av bränslepumpar: mekaniska , elektriska . Mekanis
Antigel för dieselbränsle

Antigel för dieselbränsle

Antigel är en generisk term för depressiva tillsatser för dieselbränsle , vars syfte är att öka frostmotståndet och förbättra prestanda vid låga temperaturer. Det minskar också signifikant temperaturen vid vilken dieselolja filtreras. De används under svåra frostförhållanden när dieselbränslets prestanda minskar avsevärt. Det finns fyra ty
Förgasarreparationssats

Förgasarreparationssats

Förgasarreparationssats "Ozon" En reparationssats för förgasare har varit och är fortfarande efterfrågad bland ägare av förgasarmaskiner. Vad innehåller det och hur använder jag det? Mer om detta senare. Vad är en förgasare och vad är det för Förgasaren är en viktig doseringsdel i en förbränningsmotor. Den är utformad
Cetankorrigering

Cetankorrigering

Cetankorrigerare är utformad för att öka värdet på cetantalet diesel. Detta gör det inte bara möjligt att öka (återställa) motoreffekten utan också att minska kolavlagringar på munstyckena, att minska intensiteten på avgaserna från sotavlagringar från motorn, att minska bullret från kraftenheten och att minska förbrukning av diesel. Speciellt cetank
Lukten av bensin i stugan

Lukten av bensin i stugan

Lukten av bensin i stugan är inte bara en källa till besvär utan också ett verkligt hot mot förarens och passagerarnas hälsa. När allt kommer omkring kan dessa ångor orsaka irreversibla konsekvenser i kroppen. Därför, när en situation uppstår när stugan luktar bensin, är det nödvändigt att börja identifiera havariet och fixa det så snart som möjligt. Som regel är orsa
Modern diagnostisk utrustning för bilar

Modern diagnostisk utrustning för bilar

Enheten för moderna bilar tillåter användning av olika typer av diagnostisk utrustning för förebyggande kontroller och systeminspektion när tecken på fel uppstår. Diagnostiska enheter kan delas upp i tre separata grupper: fordonsskannrar; motortestare och oscilloskop; enheter för att testa ett specifikt system. Repre
Vad händer om bilen ryckar?

Vad händer om bilen ryckar?

Alla bilägare kan stöta på ett sådant problem, bilen ryckas i tomgång , men det börjar perfekt och allt går bra. Detta antyder att det kan uppstå haverier i tändsystemet eller bränslesystemet . Till exempel kan kontrollampan tändas. Ikonen "check" är en signal som du måste vara uppmärksam på och ta dig tid att kontrollera bilens tekniska skick för att hitta orsaken till felet. Injektorrörnin
Kontroll av pumpinjektorerna: diagnostik och mätning av programvara med en multimeter

Kontroll av pumpinjektorerna: diagnostik och mätning av programvara med en multimeter

Innan vi går vidare till beskrivningen av metoden för hur pumpinjektorn kontrolleras, förstar vi först vad det är och vilka delar av det som utsätts för störst slitage. Den mekaniskt drivna enhetsinjektorn, till skillnad från Common Rail, har de kombinerade funktionerna att skapa högtryck (enkolvspump) och bränsleinsprutning. Den innehå
Smörjetillsatser för diesel- och högtrycksbränslepumpar

Smörjetillsatser för diesel- och högtrycksbränslepumpar

Smörjmedel som tillsätts till dieselbränsle förbättrar dess prestanda, i synnerhet tjänar de till att öka livslängden för enskilda delar av bränslesystemet. Den viktigaste kemikalien som länge har använts som smörjmedel var svavlet i dieselbränslet. För närvarande har dock miljönormer och vissa krav från biltillverkare lett till att tillverkare av diesel tvingas begränsa dess innehåll i diesel. Istället används sm