Kategori: Kylning och uppvärmning

TOP 9 luftkonditioneringsrengöringsmedel

TOP 9 luftkonditioneringsrengöringsmedel

En luftkonditioneringsrengörare för bilar är ett verktyg som inte bara återställer klimatkontrollens effektiva funktion utan också säkerställer att dess inre element rengörs från damm och smuts, där i sin tur patogena bakterier (eventuellt till och med svampinfektioner) multipliceras, vilket orsaka obehaglig lukt i kupén och försämring av passagerarnas välbefinnande. Innehåll:
Spola kaminen

Spola kaminen

Spolning av kaminen krävs efter cirka 100 tusen kilometer, eller om värmaren börjar värmas dåligt. Du kan spola kylaren antingen genom att demontera den från sitt säte eller utan att demontera den. Vid självsköljning använder de vanligtvis citronsyra, mjölkvassle, kaustisk soda, borsyra eller fosforsyra, och vid servicestationer används specialverktyg. Innehåll:
Hur spolar man motorkylsystemet?

Hur spolar man motorkylsystemet?

Frågan om hur man spolar motorkylsystemet är av intresse för bilägare som har problem med att rengöra kylmanteln. Det finns både folkrättsmedel för rengöring (citronsyra, mjölkvassle, "Coca-Cola" och andra) och moderna tekniska formuleringar. Låt oss dröja på dessa och andra alternativ mer detaljerat. Låt oss ber
Kylare tätningsmedel

Kylare tätningsmedel

Bilens radiatortätningsmedel gör att du kan bli av med ett läckage i motorn eller kylsystemet. Med hjälp är det möjligt att eliminera en liten läcka under "fältförhållandena", när bilägaren inte har möjlighet att genomföra en fullfjädrad reparation med utbyte av enskilda element i motsvarande kyl- och värmesystem. Innehåll: S
Påfyllning av luftkonditioneringen i bilen

Påfyllning av luftkonditioneringen i bilen

En bil luftkonditionering är en enhet som skapar och underhåller ett förutbestämt mikroklimat i bilens interiör. Bilens luftkonditionering, som all annan utrustning, kräver underhåll i rätt tid. Det är därför, för att bibehålla den i funktionsduglig ordning, krävs periodisk tankning av bilens luftkonditionering, rengöring av luftkonditioneringssystemet och ett antal andra procedurer för att förhindra att det går fel. De bilägare som o
Varför går frostskyddsmedel

Varför går frostskyddsmedel

Frostskyddsläckage , oavsett var det visas, signalerar ett fel i bilens kylsystem. Och detta kan i sin tur leda till ett fel på motorn. Om frostskyddet lämnar synliga fläckar är det inte svårt att hitta orsaken till nedbrytningen. Men om kylvätskans nivå sjunker utan synliga spår, bör du leta efter orsaken till felet med andra metoder. Tecken på
Hur kan en luftlås tas bort från kylsystemet

Hur kan en luftlås tas bort från kylsystemet

Förekomsten av luftighet i kylsystemet är fylld med problem både för motorn och andra fordonskomponenter. I synnerhet kan överhettning inträffa eller att ugnen inte värms bra. Därför är det användbart för alla bilister att veta hur man driver ut en luftsluss från kylsystemet. Detta förfarande är ganska trivialt, så även en nybörjare och oerfarna bilentusiaster kan göra det. Med tanke på deras
Olja i frostskyddsmedel

Olja i frostskyddsmedel

Olja i frostskyddsmedel uppträder oftast på grund av en punkterad topplockpackning (topplock), liksom skador på elementen i kylsystemet, överdrivet slitage på värmeväxlarpackningen och några andra skäl som vi kommer att överväga i detalj. Om olja hamnar i frostskyddsmedel kan lösningen på problemet inte skjutas upp, eftersom detta kan leda till allvarliga problem i driften av bilens kraftaggregat. Innehåll:
Rengöring av luftkonditionering i bilen

Rengöring av luftkonditionering i bilen

Rengöring av luftkonditionering utförs vanligtvis när en obehaglig lukt tränger in i bilens interiör tillsammans med luftflödet när den slås på. I detta fall rengörs kylaren, förångaren och luftkonditioneringssystemet (luftkanaler). Innehåll: Orsaker till obehaglig lukt Tecken på kontaminering Hur och vad man ska rengöra enskilda enheter Hur du rengör din bil luftkonditionering själv Ytterligare tips Eftersom ett sådant förfarande i en biltjänst är ganska dyrt (cirka $ 70 ... 90), är många bili
Hur man kontrollerar kylarlocket

Hur man kontrollerar kylarlocket

Hur kontrollerar man kylarlocket ? Denna fråga ställs av bilister vid olika tider på året. När allt kommer omkring ger kylarlocket ökat tryck i motorkylsystemet, vilket i sin tur gör det möjligt för motorn att fungera normalt och kaminens interiör kan fungera under den kalla årstiden. Därför måste dess tillstånd regelbundet övervakas och om det är nödvändigt att byta ventil, O-ringen eller hela locket, eftersom det oftast inte är en hopfällbar struktur. För att kontrollera
Hur man lägger till frostskyddsmedel

Hur man lägger till frostskyddsmedel

Är det möjligt att lägga till frostskyddsmedel , och i så fall hur man utför denna procedur. Det är denna fråga som intresserar nybörjare när de försöker eliminera problem med en minskning av kylvätskenivån (kylvätska). Låt oss genast svara på det - ja, du kan lägga till frostskyddsmedel, dock med vissa reservationer angående typen av frostskyddsmedel och sekvensen för själva proceduren. Därefter kommer vi
Frostskydd kokar

Frostskydd kokar

Varför kokar frostskyddsmedel? En sådan situation kan uppstå av olika anledningar, till exempel har kylsystemets expansionsbehållare trycklöst, termostaten har inte fungerat, kylvätskenivån har sjunkit, en dålig frostskydd har fyllts, kylfläkten eller temperatursensorn har misslyckats. Det viktigaste som föraren av en bil med kokande frostskyddsmedel måste komma ihåg är att ytterligare rörelse är omöjlig! Underlåtenhet a
Kall spis vid tomgång

Kall spis vid tomgång

En kall spis vid tomgång kan bero på följande orsaker - låg kylvätskenivå i expansionsbehållaren, bildandet av ett luftlås i motorn och / eller spisens kylsystem, en defekt vattenpump, en igensatt kylare och något andra. I de flesta fall kan bilägaren självständigt bli av med problemet när kaminen blåser kallt vid tomgång. För att göra d
Pumpstörningar

Pumpstörningar

Pumpstörningar manifesteras i en betydande motreaktion av axeln, en kränkning av tätningens täthet, slitage (korrosion eller fraktur) på pumphjulet. Alla dessa defekter leder till att bilens vattenpump inte fungerar ordentligt, varigenom det nödvändiga trycket i motorns kylsystem inte upprätthålls, vilket i sin tur leder till en ökning av kylvätskans temperatur tills det kokar. Du måste k
Frostskydd i olja

Frostskydd i olja

Frostskyddsmedel i motoroljan kan vara av olika skäl - fel på topplockpackningen, skada på cylinderhuvudets plan, skada på värmeväxlaren och andra. I vilket fall som helst kommer resultatet av att frostskyddsmedlet kommer in i oljan mycket obehagliga konsekvenser, vilket består i det faktum att den normala processen för smörjning av enskilda motordelar kommer att störas med alla följderna. På samma
Hur man kontrollerar fläktgivaren

Hur man kontrollerar fläktgivaren

Frågan om hur man kontrollerar fläktgivaren kan bilägare vara intresserade av när kylfläkten till motorns radiator inte slås på eller tvärtom går konstant. Och allt för att det ofta är detta element som är orsaken till ett sådant problem. För att kontrollera att sensorn slår på kylfläkten måste du veta hur den fungerar, och du bör också använda en multimeter för att göra några mätningar. Innehåll: Hur sensor
Bilens klimatkontroll - vad det är och hur man använder det

Bilens klimatkontroll - vad det är och hur man använder det

Klimatkontrollsystemet i bilen ger komfort och bekvämlighet för förare och passagerare. Huvudskillnaden från luftkonditioneringen är att den ständigt bibehåller de angivna klimatförhållandena. Systemet kan vara en- och flerazoner. På grund av dess komplexitet under drift kan bilägare ha ett antal frågor, särskilt: ”Hur man använder klimatet? Vad ska jag gör
Spisen värms inte bra

Spisen värms inte bra

Med tillkomsten av kallt väder blir en spis ofta efterfrågad i en bil. En varm och mysig interiör där du kan skydda dig från höst- och vinterväder är drömmen för alla förare och passagerare. Men ibland värms kaminen i bilen så lite att det inte är fråga om uppvärmning. Om bilen också stod orörlig ett tag, vad är det då med en allvarlig fråga vad man ska göra med kraftigt krossade fönster. På grund av vad börjar
Hur man kontrollerar luftkonditioneringen i bilen

Hur man kontrollerar luftkonditioneringen i bilen

Frågan om hur man kontrollerar luftkonditioneringen i en bil oroar ofta exakt de framtida bilägare som har fattat beslut om att köpa en begagnad bil, men de som redan kör bil med en luftkonditionering kan också vara intresserade om luften i stugan har plötsligt upphört att svalna ordentligt. Helst rekommenderas det för detta att kontakta en specialiserad biltjänst, eftersom det inte bara finns kvalificerade hantverkare utan också motsvarande specialutrustning. Du kan do
Hur man kontrollerar frostskyddsmedel

Hur man kontrollerar frostskyddsmedel

Frågan om hur man kontrollerar frostskyddsmedel är inte bara relevant med dess långsiktiga drift i kylsystemet utan först och främst när man köper ett nytt kylmedel. När allt kommer omkring kommer användningen av falskt frostskyddsmedel eller en som har tappat sina egenskaper negativt att påverka alla komponenter i kylsystemet. Innehåll
Hur man spolar motorkylsystemet

Hur man spolar motorkylsystemet

Vanligtvis uppmanas bilisterna att spola motorkylaren på sommaren. Det är i värmen som motorn överhettas oftast på grund av otillräcklig kylning, på grund av förorening av kylaggregatet. Systemets struktur är sådan att igensättning och otillräcklig värmeavledning sker inte bara på grund av yttre faktorer som smuts, skräp och allt annat som en bil stöter på på våra vägar, utan också på grund av interna faktorer - sönderdelningsprodukter av frostskyddsmedel, rost, skala inuti systemet. För att spola motor
Kylsystem fungerar inte

Kylsystem fungerar inte

Fel i kylsystemet uttrycks i delvis eller fullständigt fel på sådana element som en kylare, pump, kylfläkt, termostat, temperaturgivare och läckage av kylvätska. Samtidigt minskar kylsystemets effektivitet avsevärt vilket leder till överhettning av motorn, vilket i sin tur minskar dess livslängd, eftersom det har en skadlig effekt på dess delar. Innehå
Kylfläkten går kontinuerligt

Kylfläkten går kontinuerligt

Situationen när kylfläkten ständigt går kan orsakas av flera anledningar: fel på kylvätsketemperatursensorn eller dess ledningar, nedbrytning av fläktens startrelä, skador på drivmotorns ledningar, "fel" i den elektroniska motorstyrningen enhet (ECU) och några andra. Innehåll: Orsaker till konstant fläktdrift Hur man fixar en uppdelning För att förstå hur kylfläkten ska fungera korrekt måste du veta vilken temperatur som är programmerad i styrenheten för att slå på den. Eller titta på infor
Vilken typ av pump att sätta på en bil

Vilken typ av pump att sätta på en bil

Vilken pump är bättre ? Denna fråga ställs av bilister, före vilka det fanns ett behov av att byta ut denna enhet. Vanligtvis baseras valet av en vattenpump för en bil på flera parametrar - materialet eller formen på pumphjulet och tillverkaren. Det är just hos tillverkarna som ofta uppstår frågor. I slutet a
Fel i bilens luftkonditionering

Fel i bilens luftkonditionering

En luftkonditionering är ett klimatsystem som kyler luften i kupén. Den fungerar tack vare köldmediet som cirkulerar genom luftkonditioneringsapparatens stängda system. Oavsett bilmärke och kostnad är luftkonditioneringens design densamma och skiljer sig endast i vissa strukturella element. Men principen om arbete är alltid densamma. Tro
Reparation av kaminen

Reparation av kaminen

Kylaren strömmade och det beslutades att inte byta, men försök ändå att reparera den gamla. Den ursprungliga uppfattningen att droppet från själva kylaren släpptes efter analysering visade sig att plasttanken sprängde . Jag bestämde mig för att försöka göra det också. Jag rätade ut aluminium och tog bort tanken, sprickan visade sig vara mycket stor i längd. Jag skrap
Hur man kontrollerar kylsystemet

Hur man kontrollerar kylsystemet

Du kan kontrollera kylsystemet med olika metoder, och deras val beror på anledningen till att det började fungera sämre. Så när vit rök dyker upp från avgaserna är det nödvändigt att leta efter frostskyddsläckage. Vid luftning av systemet är det nödvändigt att kontrollera kylvätskans cirkulation och täthet. Det är också ve
Kontroll av den elektromagnetiska kopplingen på bilfläkten BJ1044

Kontroll av den elektromagnetiska kopplingen på bilfläkten BJ1044

När du slutar vrida kylarfläkten behöver du inte omedelbart springa till butiken för att köpa en ny, du måste bestämma orsaken till felet, kanske det lätt kan elimineras, eller det kan inte vara fläkten själv som är skyldig. Hur man kontrollerar den elektromagnetiska kopplingen på bilen BJ1044 läs instruktionerna.Vid kontroll
Är det möjligt att sätta på luftkonditioneringen i bilen på vintern

Är det möjligt att sätta på luftkonditioneringen i bilen på vintern

Så är det möjligt att sätta på luftkonditioneringen i bilen på vintern, när det fryser ute? Denna fråga ställs av förare som har hört rådet att för att förlänga dess livslängd är det nödvändigt att regelbundet köra detta system. Det rätta svaret är att det inte bara är möjligt utan också nödvändigt. Men det finns nyanser.
Fel vid användning av luftkonditioneringen i bilen

Fel vid användning av luftkonditioneringen i bilen

Många bilentusiaster vet inte riktigt hur man använder luftkonditioneringen i en bil och gör samtidigt misstag som leder till både obehag och kan vara skadligt för hälsan. Bland de vanligaste är att sätta på luftkonditioneringen innan ventilationen i kupén, felaktig luftflödesriktning, missbruk av användning, för tidigt och helt enkelt felaktigt underhåll av luftkonditioneringssystemet. Innehåll: